Geresnė ir aiškesnė atlygio sistema negu kitų organizatorių. Patogiai ir aiškiai gaunama informacija.