Registracijos taisyklės

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir apdorojimą

Informacija apie Asmens Duomenų Tvarkymą

Siekdami atitikti asmens duomenų privatumo nuostatas pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 , norime informuoti, kad jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi Promomo, modelių valdymo, renginių personalo agentūros ir tarptautinių renginių paslaugų organizatoriaus per šiuos prekių ženklus: Promomo.lt

 1. Kokius duomenis mes tvarkome? Tvarkomi duomenys, reikalingi identifikavimui (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeriai, el. paštas, mokesčių kodas, PVM mokėtojo kodas ir kt.) bei tie duomenys, kurie yra būtini tinkamam veiklos ir pasitikėjimo santykių tarp jūsų ir mūsų įmonės vykdymui (nuotraukos ir vaizdo medžiaga, fizinės savybės, gyvenimo aprašymas, profesinės nuostatos ir pomėgiai ir kt.).
 2. Kas tvarko jūsų duomenis? Duomenis tvarko agentūros darbuotojai ir bendradarbiai. Tai yra:
  • asmenys, atsakingi už mūsų duomenų bazės, svetainių ir socialinių tinklų priežiūrą;
  • modelių ieškotojai, kurie prisideda prie modelių reklamos ir darbuotojų organizavimo bei renginių paslaugų.
 3. Kaip mes renkam duomenis ir kodėl juos tvarkome? Duomenys yra renkami per mūsų svetaines, el. paštu ar paštu, telefonu, ar kitomis elektroninių pranešimų paslaugomis, per socialinius tinklus ar tiesioginiu pristatymu ir saugomi mūsų būstinėje ir serveriuose, laikantis minimalių saugumo standartų pagal reglamentą. Visi duomenys saugomi skaitmeniniu būdu ir naudojami aiškiems ir teisėtiems tikslams, kuriuos nurodome toliau:
  • personalo reklamos, atrankos, mokymo, fiskalinių ir apskaitos įsipareigojimų vykdymo, juridinio ir ekonominio personalo tvarkymo tikslais.
  • esamų santykių su agentūra, jos klientais, tiekėjais, bankais ir kt. valdymo tikslais. Duomenys bus saugomi profesinės bendradarbiavimo trukmės ir dar ilgiau, siekiant laikytis įstatymų.
 4. Ar būtina pateikti duomenis? Kas atsitinka, jei jų nepateiksite? Asmens duomenų pateikimas, reikalingas veiklai vykdyti, nėra privalomas; tačiau atsisakymas pateikti duomenis, net dalinai, gali sukelti neįmanomumą užmegzti profesinį bendradarbiavimą, sudaryti ir vykdyti sutartis ir pan.
 5. Kam gali būti perduoti duomenys? Fiskalinių ir administracinių-apskaitos veiklų ir verslo derybų metu duomenys gali būti perduoti (tai reiškia suteikti duomenis vienam ar daugiau konkrečių asmenų/įstaigų) pagal šias sąlygas:
  • paskirtiems asmenims, priklausantiems agentūrai, ypač pardavimų ir administracinių biurų darbuotojams/bendradarbiams;
  • subjektams, kurie gali pasiekti duomenis pagal teisės aktus ar bendrijos reglamentus, laikantis šių teisės aktų nustatytų ribų;
  • mūsų konsultantams, profesionalams, įtrauktiems į profesionalų registrus, kurie buvo įgalioti tvarkyti duomenis pagal Asmens duomenų apsaugos tarnybos įgaliojimus (pvz.: buhalteris, darbo konsultantas ir kt.). Be to, jūsų bendrieji duomenys, nepakankami tam tikram identifikavimui ir tiesioginiam kontaktui, bei nuotraukų ir vaizdo medžiaga, kuri jus rodo, gali būti perduoti išoriniams subjektams, kurie kaip klientai ar potencialūs klientai, prašys mūsų paslaugų arba gali būti jomis suinteresuoti. Tik patvirtinus potencialius darbus, jūsų kontaktiniai duomenys gali būti perduoti jiems. Niekada, jokiu atveju, jūsų gyvenamosios vietos adresas ar banko duomenys nebus perduoti klientams. Jūsų bendrieji duomenys, nepakankami tam tikram identifikavimui ir tiesioginiam kontaktui, ir nuotraukų-vaizdo medžiaga, kuri jus rodo, agentūros nuožiūra, gali būti publikuojami mūsų svetainėse ir socialiniuose tinkluose, taip pat įvairiose iniciatyvose ir renginiuose, kuriuose dalyvauja agentūra. Norime pabrėžti, kad Promomo negali būti laikoma atsakinga už potencialiai neteisėtą ar neleistiną duomenų naudojimą.

  Mūsų svetainių sąrašas:

  • promomo.lt
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=61550331051590
 6. Kaip savarankiškai pakeisti, atnaujinti ar ištrinti savo duomenis? Galite pakeisti, atnaujinti ar ištrinti savo profilį atsiųsdami mums elektroninį laišką info@mox.lt. Jei ištrinsite savo profilį, jūsų duomenys bus pašalinti ir saugomi serveryje. Šie duomenys nebus prieinami mūsų ieškotojams ar išoriniams vartotojams, klientams ar potencialiems klientams, bet tik naudojami administraciniam personalui, siekiant įvykdyti fiskalinius ar teisės aktų įsipareigojimus.
 7. Kokios yra jūsų teisės, kaip jas įgyvendinti? Bet kuriuo metu galite pasinaudoti savo teisėmis, kurias apibendriname taip. Galite:
  • atšaukti savo sutikimą;
  • prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui;
  • prieiti prie savo duomenų;
  • patikrinti ir prašyti pataisyti;
  • gauti tvarkymo apribojimą;
  • gauti duomenų ištrynimą ar pašalinimą;
  • gauti savo duomenis arba perduoti juos kitam valdytojui;
  • pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai arba kreiptis į teismą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite siųsti užklausą el. paštu info@mox.lt. Užklausos vykdomos nemokamai ir per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 30 dienų
8. Kitos sąlygos ir infomacija. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad yra 18 metų, arba vyresnio amžiaus.